Rariteitenkabinet

Calligrafietekening voor Johanna Koerten

Calligrafie: eerbetoon aan de zeventiende eeuwse knipselkunstartiest <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_Koerten">[[Jo(h)anna Koerten</a>
Calligrafietekening: eerbetoon aan knipselkunstartiest Jo(h)anna Koerten Blok uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden

In het ”Het stamboek op de papiere snykunst van Mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok” (in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek) schreef Maria Garnier al een ”Pengeschenk aan juffrou Joanna Koerten.”

Ik offer thans aan u, vrou Koerten, pensieraaden,
Schoon ieder Letter, die gy snydt, geen weergâ heeft,
En dat uw Fenixschaar elks schrift te boven streeft.
Fi wilt uw Dienares haar pengift niet versmaaden.

Later maakte Garnier ook deze calligrafietekening ter ere van het kunstige knipwerk van Koerten.