Verhalen

Verhalen

Een Victoriaanse rage: zeewier verzamelen

“It is both wasteful, uncomfortable, and dangerous to attempt sea-weed hunting in delicate boots”, volgens de negentiende-eeuwse Britse kinderboekenauteur én enthousiast zeewierverzamelaar Margaret Gatty (1809 – 1873). In haar boek ”British sea-weeds: drawn from Professor Harvey’s ‘Phycologia Britannica’ “(1872) beschrijft Gatty – zelf een ervaren zeewierverzamelaar langs de uitgebreide Britse kustlijn – niet alleen op haast wetenschappelijke wijze verschillende zeewiersoorten en -families; juist haar adviezen aan andere vrouwelijke zeewier-collectionneurs vormen een interessante inkijk in de do’s en don’ts van het zoeken naar en bewaren, drogen en determineren van zeewier zoals dat in de negentiende eeuw heel populair was.

Lees verder
Verhalen

”Aardappels sijn als seep so glad”

In de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt zich een negentiende-eeuws album amicorum vol recepten dat waarschijnlijk net voor 1900 aan een vrouwelijke telg van de familie Staring (of Swaving) werd gegeven. Diverse familieleden hebben recepten in het boek geschreven: sommige gerechten komen uit een familiereceptenboek ‘van de Wildenborch’, het kasteel en landgoed in Vorden van de familie Staring.

Lees verder
Verhalen

Over Fien Huijbregts, Lillian Virginia Mountweazel en trap streets

Fien Huijbregts was volgens de schaarse bronnen een Nederlands surrealistisch fotografe, die leefde van 1910 tot 1977, geboren te Zundert. De ansichtkaart was een paar jaar terug uitgekomen ter gelegenheid van een fototentoonstelling in het Haagse GEMAK. Op deze tentoonstelling waren werken te zien van fotografen van wie in 1977 werk werd gepubliceerd in het – nooit in omloop gebrachte – ‘feministies fototijdschrift Haarscherp’.

Lees verder
Verhalen

’s Lands plantentuin in Buitenzorg

In de negentiende eeuw en eerste helft van de twintigste eeuw – toen Bogor nog in Nederlands-Indië Buitenzorg heette en de botanische tuin met proefstation bekend stond als ’s Lands plantentuin – was deze wetenschappelijke plantentuin een belangrijke plek voor de wetenschap. In de fotocollecties van het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV) bevinden zich bijzondere foto’s die een goede indruk geven van de beginperiode van de historische plantentuin in Buitenzorg.

Lees verder