Verhalen

’s Lands plantentuin in Buitenzorg

In de negentiende eeuw en eerste helft van de twintigste eeuw – toen Bogor nog in Nederlands-Indië Buitenzorg heette en de botanische tuin met proefstation bekend stond als ’s Lands plantentuin – was deze wetenschappelijke plantentuin een belangrijke plek voor de wetenschap. In de fotocollecties van het Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV) bevinden zich bijzondere foto’s die een goede indruk geven van de beginperiode van de historische plantentuin in Buitenzorg.

Lees verder